Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Giáo dục Bình Định
Cập nhật: 22/08/2015 - đọc: 1808 lần
Ngày 18/8/2015, Công đoàn Giáo dục Bình Định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 nhằm Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Giáo dục tỉnh; đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh khóa X.
Đến dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Phụng, Phó bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ (12/2012 đến 8/2015), xác định những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn đến cuối nhiệm kỳ (tháng 12/2017).

Đ
ồng chí Trần Phan Phi Hùng, Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2014-2015, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2015-2016.

Hội nghị đã tập trung trao đổi các giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém như: nội dung hoạt động ở một số công đoàn cơ sở trường học chưa có nhiều họat động thiết thực, thiếu các giải pháp đòn bẩy để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh trong đội ngũ giáo viên; công tác tuyên truyền về chính sách, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, lao động chưa được các cấp công đoàn quan tâm đúng mức, vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động ở một số nơi hiệu quả thấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Phụng, Phó bí thư đảng ủy , Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động công đoàn của ngành; đồng thời mong muốn công đoàn ngành giáo dục tiếp tục phối hợp với Sở GDĐT đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia giải quyết kịp thời những tồn tại, bức xúc liên quan đến chế độ, chính sách, lợi ích của nhà giáo và người lao động trong ngành.

Hội nghi
tiến hành bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Thị Kim Hoàng, Tô Thị Thu Hường, Nguyễn Xuân Trang vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh khóa X và chia tay cán bộ công đoàn nghỉ hưu, chuyển công tác, quyết nghị 7 nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội X Công đoàn Giáo dục tỉnh:

1. Tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Bình Định, phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn giáo dục tỉnh.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học đạt hiệu quả thiết thực.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.

4. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/2007/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đẩy mạnh hoạt động nữ công ở cơ sở; tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan để tiếp tục thực hiện tốt chính sách-đời sống đối với nữ CBGV trong ngành; duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"; tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục giới, giáo dục gia đình; tiếp tục thực hiện tốt Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu ”No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Quyết định 04/2010/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

6. Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào trường giúp trường, huyện giúp huyện, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

7. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng, bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp, thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình mới. Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Một số hình ảnh hội nghị

Đ/c Đặng Văn Phụng, PBT đảng ủy, PGĐ Sở GDĐT

Đ/c Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh

Đ/c Khưu Đại Lợi, Chủ tịch CĐGD Tuy Phước

Đ/c Phạm Thị Kiểm, Chủ tịch CĐGD Phù Cát

Đ/c Hồ Nghĩa Giám đốc TTGDTX-HN Phù Cát

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh, CTCĐ trường THPT An Lão

Đ/c Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch CĐGD Vĩnh Thạnh

Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch CĐ trường THPT Tăng Bạt Hổ

Đ/c Lê Ngọc Vịnh, UVBTV CĐGD tỉnh

Đ/c Đặng Văn Phụng, Nguyễn Thị Thanh tặng hoa cán bộ công đoàn nghỉ hưu, chuyển công tác.

Ban Chấp hành chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ công đoàn nghỉ hưu, chuyển công tác

CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Lãng Du Trong Văn Hóa Việt Nam
Danh ngôn

Hãy sống như không có ngày mai

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: