Khi về hưu
Cập nhật: 14/10/2014 - đọc: 2146 lần
Thân tặng những đồng nghiệp về hưu của tôi

Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: