Khi về hưu
Cập nhật: 14/10/2014 - đọc: 1832 lần
Thân tặng những đồng nghiệp về hưu của tôi

Mỗi ngày một cuốn sách
Thạch thôn
Danh ngôn

Hãy sống như không có ngày mai

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: