Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn giáo dục các cấp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015
Cập nhật: 09/08/2014 - đọc: 3343 lần
Ngày 6/8/2014 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Bình Định tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm học 2013-2014, thống nhất Chương trình phối hợp công tác năm học 2014-2015.

Đ/c Đào Đức Tuấn, P.BT Đảng ủy, P.Giám đốc Sở GDĐT

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, P.Chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh báo cáo tình hình và kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm học 2013-2014; các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến góp ý chân thành, trách nhiệm về những mặt làm được và chưa được, đưa ra giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện đổi mới giáo dục trong năm học mới.


Đ/c Nguyễn Thị Thanh, P. Chủ tịch CĐGD tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Minh, bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT, các đồng chí P.Giám đốc Sở đánh giá cao mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm học; Công đoàn giáo dục các cấp có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho nhà giáo và người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động sâu rộng, hiệu quả, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Định xây dựng Chương trình phối hợp công tác năm học 2014-2015. Thống nhất tập trung những nhiệm vụ trọng tâm:

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, hội nghị công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên và người lao động trong ngành.

Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tăng cường chỉ đạo Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn giáo dục các cấp xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn tại đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Tháng 8/2014-CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: