Lời tiễn dặn
Cập nhật: 05/06/2014 - đọc: 1406 lần
Tặng các em học sinh 12 ra trường

Mỗi ngày một cuốn sách
Không khóc ở Kuala Lumpur
Danh ngôn

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Khuyết Danh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: