Lời tiễn dặn
Cập nhật: 05/06/2014 - đọc: 1372 lần
Tặng các em học sinh 12 ra trường

Mỗi ngày một cuốn sách
Mất nỏ thần
Danh ngôn

Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: