Lời tiễn dặn
Cập nhật: 05/06/2014 - đọc: 1647 lần
Tặng các em học sinh 12 ra trường

Mỗi ngày một cuốn sách
Những chiến dịch quyết định trong đại thắng mùa xuân 1975
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: