Hội nghị Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2013-2014
Cập nhật: 22/04/2014 - đọc: 3749 lần
Ngày 18/4/2014, tại trường THCS Cát Tiến, Phù Cát, Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị Chủ tịch CĐGD cấp huyện nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn năm học 2013-2014.

Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trần Phan Phi Hùng, P.Chủ tịch CĐGD tỉnh đã báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả, những mặt tồn tại, khó khăn trong tổ chức hoạt động. Điểm nổi bật trong năm học 2013-2014, hoạt động Công đoàn giáo dục các huyện nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình công tác công đoàn năm học, chú trọng công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”; quan tâm chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt, sức khỏe cho đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; phong trào thi đua và các cuộc vận động trong ngành được tổ chức sâu rộng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ, động viên đoàn viên, giáo viên học tập nâng cao trình độ, viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.


Đ/c Phan Tấn Dũng, Chủ tịch CĐGD tỉnh tặng quà lưu niệm CĐCS trường THCS Cát Tiến

Đồng chí Trần Phan Phi Hùng, P.Chủ tịch CĐGD tỉnh báo cáo tại hội nghị

Về những tồn tại, khó khăn, các đại biểu đã đi sâu phân tích tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục, như: Chương trình, kế hoạch công tác công đoàn năm học ở một số đơn vị chưa tập trung vào các mục tiêu, hoạt động trọng tâm năm học, đặc biệt là các giải pháp phối hợp để khắc phục kịp thời những tồn tại, bức xúc, kiến nghị có liên quan đến điều kiện, phương tiện làm việc, giảng dạy, quyền lợi, chế độ chính sách, đời sống của cán bộ giáo viên; hoạt động công đoàn chưa chú ý tập hợp và phát huy tốt các nhân tố mới để đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học; xây dựng và thực hiện các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, chính quyền, công đoàn; nề nếp, chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành, sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt đoàn viên còn hạn chế; công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức CĐCS trường học vững mạnh chưa quan tâm đúng mức.

Những kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết về những tồn tại liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, lao động và tổ chức hoạt động công đoàn giáo dục cấp huyện, như: chậm giải quyết chế độ cho giáo viên theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non khi chuyển đổi sang công lập, sửa chữa, nhà ở công vụ cho giáo viên vùng cao An Lão, Vân Canh, chế độ công vụ, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được điều động từ trường học về công tác tại Phòng GD&ĐT, việc phân cấp thu kính phí Công đoàn, khen thưởng đối với CĐGD cấp huyện...

Tháng 4/2014-CĐGD Bình Định


Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Khuyết Danh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: