Học tập, quán triệt, triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Cập nhật: 01/12/2013 - đọc: 2419 lần
Ngày 27/11/2013, tại thành phố Quy Nhơn, Công đoàn Giáo dục Bình Định tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam cho 154 cán bộ công đoàn là ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh, công đoàn cơ sở trường THPT, trung tâm GDTX-HN và đơn vị trực thuộc. Đến dự khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD và ĐT.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản về Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Bình Định, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; nghiên cứu các chuyên đề về: Công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở; Tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn; Công tác nữ công và Công tác tài chính công đoàn.
Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, trao đổi quán triệt những nội dung cơ bản về Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của hội nghị.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Phan Tấn Dũng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh đánh giá cao kết quả của hội nghị và nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm hoạt động công đoàn trong thời gian đến, tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đồng thời đề nghị công đoàn giáo dục các đơn vị cụ thể hóa Chương trình vào kế hoạch công tác công đoàn từng năm, nhiệm kỳ đại hội của cấp mình, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với Thủ trương đơn vị, động viên đoàn viên, lao động thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi định hướng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.

VP-CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: