Hội nghị tập huấn Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở trường học
Cập nhật: 06/11/2013 - đọc: 2326 lần
Ngày 31/10/2013, tại thành phố Quy Nhơn, Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn cho trưởng ban thanh tra nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn các trường THPT, trung tâm GDTX-HN và các đơn vị trực thuộc.

Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phan Tấn Dũng chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh và 125 đại biểu là trưởng ban thanh tra nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn các đơn vị.


Quang cảnh hội nghị

Nội dung tập huấn các đại biểu nghiên cứu 3 chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, trường học do đồng chí Nguyễn Đức Bích, Phó Chánh thanh tra Sở GD và ĐT trình bày; Tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; Công đoàn với công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do đồng chí Trần Phan Phi Hùng, P. Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục tỉnh trình bày.

Đại biểu dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân nhân và thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra của UBKT công đoàn.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Phan Tấn Dũng Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh đã nhấn mạnh, làm rõ những nội dung cơ bản việc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn, những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở và đề nghị sau tập huấn các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra công đoàn đề tham gia, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xây dựng đơn vị đoàn kết, phát triển.

Tháng 10/2013- VP-CĐN

Mỗi ngày một cuốn sách
1000 ý tưởng đột phá trong quảng cáo
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: