Vai trò của công đoàn trong phong trào thi đua “Hai tốt”
Cập nhật: 07/08/2013 - đọc: 24967 lần
Vào đầu năm học 1961-1962, Bác Hồ chỉ thị: “Các nhà trường cũng nên phát động một phong trào thi đua “Hai tốt” tức là dạy thật tốt, học thật tốt”. Trong thư gửi ngành Giáo dục ngày 15/10/1968, Bác lại khẳng định: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua, Công đoàn trường THPT Tăng Bạt Hổ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”.

Chúng ta biết rằng, trong nhà trường, tất cả các hoạt động, các mặt công tác đều hướng tới và tập trung cho hoạt động chính trị quan trọng nhất là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào thi đua trong nhà trường cũng rất phong phú, nhưng cũng đều hướng tới phong trào thi đua “Hai tốt”. Bản chất của phong trào này chính là thực hiện nhiệm vụ của công tác chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua quyết định sự sống còn, làm nên “thương hiệu” của mỗi nhà trường.

Để tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì có rất nhiều lực lượng tham gia, rất nhiều yếu tố đóng góp ...Công đoàn chỉ là một lực lượng góp phần trong phong trào này. Nhưng có thể khẳng định đây là nhân tố quan trọng nhất có tính chất quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Vậy làm thế nào để phát huy được vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua “Hai tốt”? Làm thế nào để có thể nhận thấy rõ nét hình ảnh của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động này mà không lẫn với các hoạt động của chính quyền? Đó là điều luôn đặt ra, trăn trở của công đoàn nhà trường.

Theo chúng tôi, trước hết muốn làm được điều này, tổ chức Công đoàn trong nhà trường phải tạo ra cơ chế hoạt động thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyền, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Hệ thống quy chế giúp cho Công đoàn hoạt động  độc lập, tự chủ, có vị thế rõ ràng.

Điểm thuận lợi của chính quyền là điều hành công việc bằng mệnh lệnh, quyết định; cái khó của tổ chức công đoàn là trước mọi việc không thể áp đặt giao nhiệm vụ theo cách của chính quyền; tuy nhiên hoạt động công đoàn lại có điểm rất thuận lợi, nếu tổ chức công đoàn thực sự là một tổ ấm, các thành viên coi tổ chức công đoàn là một gia đình, mọi người đoàn kết thương yêu như người thân thì trước công việc được giao, khi đã nhận thức đầy đủ, tư tưởng đã thông, tình cảm đã có thì mọi người làm việc rất tự giác, nhẹ nhàng thoải mái, khi đã tự giác thì làm việc hưng phấn và hiệu quả sẽ cao hơn. Từ đó có thể thấy tổ chức công đoàn đã kết hợp, hỗ trợ chính quyền trong nhà trường cùng hướng tới thực hiện nhiệm vụ chung.

Để làm tốt điều này BCH công đoàn bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền giúp các đoàn viên công đoàn nhận thức một cách đầy đủ đúng đắn vai trò vị trí của người thầy, năng lực của thầy trong xã hội hiện nay, phát động thực hiện ba cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, trong đó vấn đề trọng tâm là thực hiện dân chủ. Chúng ta cũng biết, ý thức nhiệm vụ đặc biệt của nhà giáo tạo cho chức năng sư phạm tính chất rất đặc biệt, rất  riêng biệt: đó là không vụ lợi. Ý thức được điều đó, căn cứ vào đặc trưng của công tác công đoàn nên công tác vận động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi cán bộ giáo viên, đánh thức trong họ tình yêu nghề, khơi dậy sự ham mê đối với công tác giảng dạy để họ tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Trong việc phát động, triển khai phong trào thi đua “Hai tốt”, BCH công đoàn phải phối kết hợp chặt chẽ với tổ trưởng chuyên môn trong việc lập kế hoạch để phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, trọng tâm như: Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị, thao giảng, dạy tốt, dự giờ, rút kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề, diễn đàn, thi GVDG, viết SKKN ... Khi xây dựng kế hoạch phải cụ thể chi tiết từ thời gian phát động, thực hiện các giai đoạn tham gia, định hướng từng nội dung cụ thể của đợt thi đua, cách thức tổ chức tiến hành của các bộ phận từ BCH đoàn đến các tổ công đoàn và đoàn viên. Phối kết hợp trong việc phân công phân nhiệm thật rõ ràng. Phối kết hợp với chính quyền nhà trường, các tổ chuyên môn theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trong các tổ công đoàn, theo dõi việc giám sát những nội dung được phát động, kết quả được thực hiện ở từng giai đoạn, từng mảng công việc. Cùng với đó là phối kết hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tích cực nhiệt tình bám lớp, theo dõi quản lý và nắm chắc tình hình của lớp, kịp thời giáo dục động viên nhắc nhở học sinh trong học tập và rèn luyện. BCH công đoàn chú ý đến điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch công việc: Từ việc theo dõi giám sát để thấy những điểm mạnh, những ưu điểm, những ưu thế đồng thời rút ra những hạn chế thiếu sót, những điểm phù hợp hoặc chưa phù hợp trong cách điều hành để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và nội dung công việc, tránh tình trạng quan liêu đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu rồi phó mặc cho các cá nhân thực hiện.

Phối hợp với chính quyền, qua mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, chỉ ra những cá nhân thực hiện tốt, những cá nhân thực hiện chưa tốt, khen thưởng động viên những người làm tốt, phê bình những người làm chưa tốt, rút kinh nghiệm cho lần sau.

Với những nhận thức và thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn, cùng với sự nổ lực cố gắng của toàn trường, trong thời gian qua đã đạt được những kết quả như sau:

Năm học 2010-2011: 02 GVDG cấp trường , 01 GVDG cấp tỉnh; 26 HSG bộ môn văn hóa cấp tỉnh, 01 HSG bộ môn văn hóa cấp QG; 7 SKKN cấp trường, 5 SKKN cấp ngành.

Năm học 2011-2012: 02 GVDG cấp trường, 31 HSG bộ môn văn hóa cấp tỉnh; 01 HSG cấp quốc gia ( MTCT); 12 SKKN cấp trường, 08 SKKN cấp ngành.

Năm học 2012-2013: 07 GVDG cấp trường ; 30 HSG bộ môn văn hóa cấp tỉnh; 02 HSG bộ môn văn hóa cấp quốc gia; 01 HS đạt huy chương đồng IOE cấp quốc gia; 05 HS đạt giải cấp tỉnh về MTCT, IOE, TDTT; Tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó có 1 HS đạt thủ khoa toàn tỉnh ; 11 SKKN cấp trường, 07 SKKN cấp ngành.

Nhìn chung phong trào thi đua “Hai tốt  luôn là động lực thúc đẩy đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường

Qua quá trình thực hiện, chúng tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Ban chấp hành Công đoàn phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các lực lượng trong nhà trường.

- Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể và nghiêm túc tuân thủ trong quá trình triển khai các hoạt động.

- Phải tạo được sự đồng thuận trong CB-GV-CNV và trong học sinh, của các lực lượng xã hội, sự ủng hộ của các ngành, các cấp, địa phương; trong đó sự chủ động của chính quyền và Công đoàn là nhân tố quan trọng đem lại sự thành công trong cuộc vận động.

- Cùng với việc đánh giá đúng chất lượng giáo dục, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh; cần phải đánh giá đúng thực chất đội ngũ nhà giáo.

- Có tránh nhiệm trong công tác thi đua khen thưởng, phải theo đúng quy định, sát với thực tế để đảm bảo khách quan, trung thực.

Hoài Nhơn, tháng 8/2013

               Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch công đoàn trường THPT Tăng Bạt Hổ

Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Ngạn ngữ phương Tây
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: