Của để dành
Cập nhật: 12/06/2013 - đọc: 2094 lần


Mỗi ngày một cuốn sách
Bác Hồ trên đất nước Lê Nin
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: