Của để dành
Cập nhật: 12/06/2013 - đọc: 1828 lần


Mỗi ngày một cuốn sách
As The Deer, Jim Greeninger, guitar
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: