Của để dành
Cập nhật: 12/06/2013 - đọc: 1756 lần


Mỗi ngày một cuốn sách
Hồ Chí Minh tinh hoa khí phách dân tộc
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: