Của để dành
Cập nhật: 12/06/2013 - đọc: 1908 lần


Mỗi ngày một cuốn sách
Một tư duy hoàn toàn mới
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: