> 

01/01/1970 - đọc: lần - chia sẻ  


Mỗi ngày một cuốn sách
Người chồng, người vợ, người tình
Danh ngôn

Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: