> 

01/01/1970 - đọc: lần - chia sẻ  


Mỗi ngày một cuốn sách
Ông Sáu Dân trong lòng dân
Danh ngôn

Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.

Albert Einstein
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: