Công đoàn Giáo dục Bình Định
In bài này
Phát huy kết quả Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, một bộ phận nhỏ nhà giáo, cán bộ quản lí có biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống; việc tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp dạy-học. Cá biệt còn có một số cán bộ và nhà giáo xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học và có những biểu hiện tiêu cực khác. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục, tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ.

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Thường vụ CĐGD VN và Bộ GD-ĐT phát động từ năm học 2007-2008,  đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, xác định vị trí quan trọng của nhà giáo, làm cho mỗi người có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong hoạt động và quản lí giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục.

 Cũng như các trường học trên địa bàn tỉnh, xác định đây là cuộc vận động có tầm quan trọng đặc biệt, Ban giám hiệu phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Tăng Bạt Hổ đã quán triệt nội dung và yêu cầu của cuộc vận động, phát động trong toàn thể CB-GV- NV hưởng ứng, tạo được sự chuyển biến và có sức lan tỏa sâu sắc.

 Là ngôi trường có đội ngũ lãnh đạo, nhà giáo dày dạn kinh nghiệm và đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập cũng như các hoạt động khác của ngành. Đó là nền tảng vững chắc cho quá trình thực hiện cuộc vận động. Tuy vậy, do tác động của cơ chế thị trường cũng như các yếu tố tiêu cực khác… ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của nhà trường. Chính vì đó, trong những năm qua lãnh đạo cùng với công đoàn trường tìm nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 Về mặt tổ chức, đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, trong đó nòng cốt là chi bộ Đảng, BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, vạch kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện cuộc vận động này. Tổ chức hội nghị CBCC đầu năm học, quán triệt nội dung, yêu cầu của cuộc vận động, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành cho toàn thể CB-GV-CNV hưởng ứng cuộc vận động. Cùng với đó là xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn kí cam kết thực hiện tốt cuộc vận động.

 Trong việc thực hiện đạo đức nhà giáo, thấm nhuần lời dạy của Hồ chủ tịch “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa  xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” Công đoàn và nhà trường dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng chủ trương gắn cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với tổ chức thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của BCT về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, xác định đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình của cuộc vận động.  

 

Qua đó, phẩm chất đạo đức chính trị của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí không ngừng được nâng cao, ý thức tổ chức kỉ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật được tăng cường; đối với nghề nghiệp luôn tâm huyết, giữ gìn danh dự nhà giáo, không vi phạm pháp luật, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, giữ gìn khối đoàn kết trong đơn vị, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, thương yêu học sinh như con em mình.

 Công tác vận động CB-GV-CNV gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam với động cơ đúng đắn được chính quyền và Công đoàn thực hiện. Với sự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu tốt nên hàng năm có nhiều nhà giáo được kết nạp vào Đảng, tỉ lệ đảng viên trong nhà trường ngày càng tăng (28 đảng viên). Đó là những hạt nhân tích cực, là tấm gương, làm nòng cốt cho phong trào và các cuộc vận động trong nhà trường.

 Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường được chú trọng nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực là nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi cuộc vận động này. Thông qua đó, mỗi thành viên trong đơn vị phát huy quyền dân chủ của mình tham gia đóng góp làm cho tập thể ngày càng vững mạnh - tập thể mạnh, từ BGH, BCH Công đoàn  đến từng thành viên để đấu tranh và hạn chế tiêu cực có thể xảy ra, tạo tiền đề khắc phục những sai phạm nhất là về đạo đức trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí.

 Công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng được chú trọng và xác định là “đòn bẩy” thúc đẩy cuộc vận động. Cùng với đó là việc nêu gương điển hình có tác dụng học tập to lớn  trong nhà trường. Những thầy, cô giáo như: Võ Quang Tân, Nguyễn Đình Cẩn, Huỳnh Ngô Tâm, Nguyễn Hữu Trọng, Phan văn Hà, Trần Mộng Thy…là những gương sáng không chỉ cho đồng nghiệp mà còn cho học sinh noi theo.

 Bên cạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhà trường và Công đoàn đẩy mạnh phong trào học tập và tự học trong đội ngũ nhà giáo, gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” với tinh thần: :“Học hỏi là công việc phải tiếp tục suốt đời… không ai có thể tự mình đã biết đủ rồi. Thế giới ngày nay đổi mới, nhân dân ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến kịp nhân dân” “ lấy tự học làm cốt, có thảo luận, chỉ đạo giúp vào…” ( Hồ Chí Minh), muốn dạy tốt thì phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý chí vươn lên để rèn luyện kĩ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng và nghệ thuật sư phạm đáp ứng yêu cầu công tác. Nhà trường và cán bộ, giáo viên xây dựng có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục và trường chuẩn quốc gia. Có chế độ khuyến khích người đi thi ( GVDG, thạc sỹ…), đi học; tuy vật chất chưa nhiều nhưng động viên được mọi người hăng hái tự học, tự bồi dưỡng.

Hiện nay, hầu hết CB-GV-CNV trong nhà trường đều đạt chuẩn, có những giáo viên khắc phục hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đạt trên chuẩn ( hiện có 4 thạc sỹ, 01 cao cấp chính trị, có 02 đang bảo vệ luận văn thạc sỹ, 02 đang học cử nhân giáo dục chính trị, 01 quản lí giáo dục). Đã có 04 nhà giáo đạt GVDG cấp tỉnh ( từ năm 2007-2010).

Việc học tin học cũng được chú trọng. Đa số giáo viên có máy vi tính và sử dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học. Các cuộc dự giờ, thăm lớp, thao giảng, đăng kí dạy tốt đã thành nề nếp của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường. Mỗi người có ý thức vươn lên tự hoàn thiện mình khi đăng kí thao giảng, dạy tốt và học hỏi được nhiều ở mỗi lần dự giờ của đồng nghiệp. 

 

Ngoài ra, giáo viên luôn sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và phương pháp vào trong quá trình giảng dạy, áp dụng CNTT vào trong bài giàng, xử lí tốt các tình huống sư phạm, phương pháp quản lí học sinh nâng cao chất lượng học tập và các phong trào thi đua của lớp chủ nhiệm.

 Việc viết sáng kiến kinh nghiệm được đẩy mạnh. Trong năm học, nhà trường và Công đoàn vận động mỗi tổ bộ môn có ít nhất 2 SKKN có chất lượng và đã được thực hiện ở các tổ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lí.

 

Các giáo viên không quản ngại khó khăn, bám trường bám lớp, luôn quan tâm đến phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi ngay từ năm lớp 10 để đưa vào đội tuyển thi HSG. Với sự nổ lực cố gắng của thầy và trò, trong 3 năm học qua, số lượng HSG cấp tỉnh và cấp quốc gia không ngừng tăng lên (Có 01 học sinh đạt vòng nguyệt quế lần thứ 8 Đường lên đỉnh Olympia, 03 HSG cấp quốc gia ( từ năm lớp 11), có 50 HSG cấp tỉnh. Nhà trường còn chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn tham mưu cùng với nhà trường và các đoàn thể tổ chức quyên góp 20.000.000 đồng giúp học sinh khó khăn trong lũ lụt; với tinh thần “Sưởi ấm tình bạn”, đã huy động được 35.000.000 đồng tặng quà cho  học sinh nghèo trong dịp Tết Nguyên đán… Tuy vật chất không nhiều, nhưng qua đó học sinh cũng cảm nhận được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí của nhà trường đã làm “tất cả vì học sinh thân yêu”.

 Các cuộc hội thảo đổi mới phương pháp dạy học đều được thực hiện ở các tổ chuyên môn như: Tổ Vật lí-TD-QP Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học với tham luận:  Sử sụng phương pháp nêu vấn đề”, “Sử dụng phương pháp truyền thống”, “Đổi mới kiểm tra đánh giá”, Tổ Ngữ văn với các tham luận: “Sử dụng CNTT trong giảng dạy làm văn”, “Sử dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Việt”, “Sử dụng CNTT trong giảng dạy dạy đọc hiểu văn bản”…Tổ Hóa –Sinh với tham luận:“Sử dụng đồ dùng thí nghiệm”, “Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy Hóa học”, “phương pháp sử dụng bảng đen”… Tổ Toán với  tham luận: “Sử dụng hàm số để giải toán bất đẳng thức”, “Trao đổi phương pháp giảng dạy môn Toán”, “Số phức”…Tổ Ngoại ngữ với tham luận: “Những giải pháp hổ trợ thi tốt nghiệp”, “Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra”, “Nguyên nhân và những giải pháp để giúp đỡ học sinh yếu kém”…Tổ Sử -Địa – GDCD với tham luận:“Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử”, “Sử dụng thơ trong dạy học Lịch sử”, “Sử dụng PP đàm thoại gợi mở theo hướng tích cực trong dạy học Địa lí”, “Sử dụng PP liên hệ thực tế và tình huống trong giảng dạy môn GDCD”, “PP tăng cường hứng thú của học sinh trong việc học môn Lịch sử thông qua nhân vật lịch sử”… Các cuộc hội thảo đó có tác dụng nâng cao chất lượng dạy- học trong nhà trường.

 Qua quá trình thực hiện cuộc vận động, chúng tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

 - BGH và BCH Công đoàn phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các cá nhân và tập thể trong nhà trường.

 - Phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của các ngành, các cấp; trong đó sự chủ động của chính quyền và Công đoàn; thực hiện dân chủ hóa trong trường học là nhân tố quan trọng đem lại sự thành công của cuộc vận động.

-Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và nghiêm túc tuân thủ trong quá trình  trong quá trình triển khai hoạt động.

 - Thực hiện có trách nhiệm, khách quan, trung thực công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng. Xây dựng nhân tố điển hình về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Nhà giáo dục học J.A Cômenski đã nói một cách hình ảnh rằng: “Dù cho tấm gương có mờ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc chắn nó không phản chiếu được điều gì, cho dù cái bảng có sù sì đến bao nhiêu đi chăng nữa, chưa chắc đã không viết được gì trên đó”. Chúng ta hãy là tấm gương sáng để cho “cây đời mãi mãi xanh tươi”

Tháng 5/2011- Nguyễn Văn Vinh CTCĐ Trường THPT Tăng Bạt Hổ