Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.